مشاغل مهندسی در کانادا

مشاغل مهندسی در کانادااز جمله حوزه هایی است که در دوران کرونا صدماتی دید.

اما این بخش همیشه یکی از بخش های مورد نیاز نیروی کار برای کانادا است.

با توجه رشد و توسعه صنایع و حوزه های مختلف مهندسی در کانادا

نیاز به مهندسان و متخصصان

مهندس عمران و مهندس صنایع در گروه مهارتیB

کارشناس کنترل کیفیت و مهندس پروژه  در گروه مهارتیA

مدیریت مهندسی در گروه مهارتی ۰

مهم ترین مهارت های مورد نیاز مشاغل مهندسی در کانادا در ۲۰۲۱:

AutoCAD

کنترل کیفیت

ابزار دقیق

Solidworks

Autodesk Revit

دانش زبان فرانسه

در این قسمت می‌توانید سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار و مقالات مرتبط