مشاور مهاجرتی خودت باش

Work
Permit

Express
Entry

International
Mobility
Program

-Self
Employed

Study
Permit

Family
Sponsorship

ناولتی رد

در سال ۱۳۹۷ به همت دکتر مسعود ولی‌نژاد و دکتر امید رضایی با تمرکز بر دسته‌های آموزشی، مهاجرتی، مشاوره کسب و کار در کشور کانادا تأسیس گردید. هدف از تأسیس این مجموعه ارائه این خدمات در بسترهای اطلاعات و پژوهش در قالب یک طرح ایده محور بوده است.

Rectangle 12

قدم اول مهاجرت

یکی از مهمترین مراحل مهاجرت انتخاب یک روش اصولی است.
زمانی می‌شود یک انتخاب درست و اصولی داشت که اطلاعات کافی و صحیح در این‌باره داشته باشید.
برای به دست آوردن اطلاعات اصولی و درست و صرفه‌جویی در زمان، هزینه و انرژی و به حداقل رساندن ریسک‌های مهاجرت می‌توانید از تیم مشاوره و توسعه کسب و کار ناولتی‌رد کمک بگیرید.

• بهره‌مندی از تیم‌های فنی و مهندسی در کارگاه‌های اجرایی پیشرفته واقع در کشورهای مختلف
• بهره‌مندی از وکلا و مشاورین رسمی اداره مهاجرت کانادا
• تجربه داشتن صدها پرونده موفق مهاجرتی
• سلامت و اطمینان کامل خدمات
• شفاف سازی کامل هزینه‌ها در برنامه‌های مهاجرتی
• دریافت هزینه‌ نسبی مناسب در قبال خدمات ارائه شده
• فعالیت مستقیم و متمرکز در کانادا، ایران، امارات، ترکیه