سیستم مهاجرتی
مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که قصد دارد سیستم مهاجرتی کانادا را بهبود بخشد.
ماه بزرگداشت زنان تاریخ ساز
ماه بزرگداشت زنان تاریخ ساز در کانادا
کاهش بیکاری و افزایش موقعیت شغلی در کانادا
کاهش بیکاری و افزایش موقعیت شغلی در کانادا

خبرهای بیشتر

همه
الزامات شهروندی
برنامه های مهاجرتی
ITA
چه کسانی بیشترین احتمال را برای دریافت دعوت نامه (ITA) اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۳ دارند؟
سطوح مهاجرت
کانادا برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۴-۲۰۲۶ را اعلام کرد.
رتبه بندی دانشگاه
۳ دانشگاه کانادا در رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS برای سال ۲۰۲۴
سیستم مهاجرتی
مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که قصد دارد سیستم مهاجرتی کانادا را بهبود بخشد.
ماه بزرگداشت زنان تاریخ ساز
ماه بزرگداشت زنان تاریخ ساز در کانادا
کاهش بیکاری و افزایش موقعیت شغلی در کانادا
کاهش بیکاری و افزایش موقعیت شغلی در کانادا
IRCC از 3725 نامزد در آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری دعوت کرده است!
IRCC از ۳۷۲۵ نامزد در آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری دعوت کرده است!
افزایش حداقل دستمزد
افزایش حداقل دستمزد کارگران ساعتی در شش استان در سراسر کانادا اعمال شده است.
Food Banks Canada کیفیت زندگی را در 10 استان کانادا ارزیابی کرد!
Food Banks Canada کیفیت زندگی را در ۱۰ استان کانادا ارزیابی کرد!
ساکنان موقت کانادا
جمعیت ساکنان موقت کانادا ۲.۲ میلیون نفر است