جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
منشور حقوق مستاجران
کانادا منشور حقوق مستاجران را منتشر کرد!
گزارش شادی جهانی
کانادا دومین کشور شاد در میان G7 (گروه هفتگانه) است!
تغییرات-در-هزینه-های-اقامت-دائم-و-پردازش-ویزا
افزایش هزینه های اقامت دائم کانادا

خبرهای بیشتر

همه
الزامات شهروندی
برنامه های مهاجرتی
تست
ساعت-کار-دانشجویی-در-کانادا
ساعت کار دانشجویی در کانادا افزایش یافت!
مسکن کانادا
تاثیر بحران مسکن کانادا بر مهاجران + راه حل
منشور حقوق مستاجران
کانادا منشور حقوق مستاجران را منتشر کرد!
گزارش شادی جهانی
کانادا دومین کشور شاد در میان G7 (گروه هفتگانه) است!
تغییرات-در-هزینه-های-اقامت-دائم-و-پردازش-ویزا
افزایش هزینه های اقامت دائم کانادا
ورک پرمیت ایرانیان ساکن کانادا
خبر فوری: تمدید ورک پرمیت ایرانیان ساکن کانادا!
رد درخواست شهروندی
اگر درخواست شهروندی من رد شود، چه کاری باید انجام دهم؟
افزایش هزینه بازنگری پرونده ریجکت شده
افزایش هزینه بازنگری پرونده ریجکت شده
اطلاعات نادرست
آیا IRCC به شبکه‌های اجتماعی فرد متقاضی دقت می‌کند؟