استراتژی ضد نژادپرستی IRCC برای ۲۰۲۱ – ۲۰۲۴

استراتژی-ضد-نژادپرستی-IRCC-برای-2021---2024
IRCC در پاسخ به یافته های نژادپرستی در این سازمان، یک استراتژی ضد نژادپرستی را برای سالهای 2021 تا 2024 راه اندازی کرده است.

این استراتژی شامل ۵ ستون از پذیرفتن نژادپرستی تا راهکارهای مبارزه با آن در این سازمان است.

IRCC  اعلام کرد که به وجود نژاد پرستی در این سازمان واقف است و می‌کوشد تا با استراتژی جدید خود در سیاست‌ها، برنامه ها، مدیریت افراد و ارائه خدمات تاثیرات نژاد پرستی را حذف کند تا به یک نهاد عادل و ضد نژادپرستی مبدل شود.

در این قسمت می‌توانید سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار و مقالات مرتبط