قوانین کار در کانادا 

 قوانین کار و فدرال و استانی با تعیین موارد زیر از کارکنان و کارفرمایان حمایت می کند:

  • حداقل سطح دستمزد
  • استانداردهای بهداشت و ایمنی
  • ساعات کاری
  • پرداخت سالیانه مرخصی ها و تعطیلات
  • قوانین مربوط به مرخصی زایمان

قوانین کانادا همچنین کارکنان را از :

تبعیض های نژادی

مذهبی

ملی

جنسیت

سن

گرایش جنسی

ناتوانی محافظت می کند.

کارکنان در کانادا نباید از حداقل دستمزدی که توسط دولت استانی تعیین شده، مبلغ کمتری را دریافت نمایند.

هر استانی قوانین حداقل دستمزد خود را تعیین می کند.

کارفرمای شما به صورت قانونی

مبلغی را بابت مالیات بر درآمد

برنامه حقوق بازنشستگی کانادا

بیمه اشتغال

در برخی از موارد بابت مزایای مشمول مالیات و حقوق اتحادیه از حقوق و دستمزد شما کسر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار و مقالات مرتبط