آرشیو اخبار

استراتژی ضد نژادپرستی IRCC برای ۲۰۲۱ – ۲۰۲۴

این استراتژی شامل ۵ ستون از پذیرفتن نژادپرستی تا راهکارهای مبارزه با آن در این سازمان است. IRCC  اعلام ...
استراتژی-ضد-نژادپرستی-IRCC-برای-2021---2024