پناهندگان و تجدید نظر مهاجرت

پناهندگان

برای وضعیت پناهندگی اقدام کنید

حضور در کانادا

برای تصمیم مهاجرت خود تجدید نظر کنید

بخش استیناف مهاجرت (IAD) به درخواست‌های مربوط به امور مربوط به مهاجرت، از جمله حمایت‌ها، احکام حذف و تعهدات اقامت رسیدگی می‌کند.

در این قسمت می‌توانید سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار و مقالات مرتبط