تغییرات جدید اکسپرس انتری کانادا برای صدور دعوت نامه های شغلی

تغییرات جدید درسیستم اکسپرس انتری کانادا که به دعوت نامه های شغلی، دراصلاح قانون حفاظت ازمهاجرت و پناهندگان توسط اداره مهاجرت، دیده می شود.

اصلاحاتی که درC-19 پیشنهاد شد،بخشی ازمواردی که در نوامبر۲۰۲۱گزارش شد، بیان میکندوبه وزیر مهاجرت اختیار بیشتری،میدهد.

این اصلاحات یک هدف اقتصادی خاص را شناسایی و از نامزدهایی دعوت کند که بر اساس تجربه کاری، تحصیلات یا مهارت به هدف کمک کنند.

این مورد امکان انجام قرعه کشی را باهدف قراردادن کدهای طبقه بندی ملی شغلها (NOC) فراهم میکند.

فیلیپ گفت: «لایحه جدید از بهبود اقتصادی حمایت می‌کند واجازه می‌دهد نامزدهایی راانتخاب کنیم که نیازها و اولویت‌های اقتصادی را برآورده می‌کنند».

اصلاحات به وزیراجازه می دهد تا از اتباع خارجی برای درخواست اقامت از طریق اکسپرس انتری براساس مبنای جدید دعوت کند.

او از مثال مهاجرت برای حمایت از رشد بخش فناوری کانادا استفاده کرد.

او به کمیته گفت: «یک دسته از کاندیدهای اکسپرس انتری بر اساس معیارهایی مثل داشتن تجربه کاری یا داشتن مدرک تحصیلی مرتبط ایجاد خواهند شد.سپس می‌توان برای کاندیدهای دارای رتبه برتردرآن دسته دعوت‌نامه صادرکرد.»

immigration

طبقه بندی خاص طریق دستورالعملهای وزیرایجاد میشود، به همان روشی که قرعه کشی های منظم در حال حاضرازطریق اکسپرس اینتری انجام می شود. مقررات فعلی فقط اجازه قرعه کشی با برنامه های مهاجرتی ، ازجمله کارماهر فدرال، مشاغل ماهر فدرال، کلاس تجربه کانادایی و برنامه نامزد استانی انجام شود.

سومگیواری گفت که هر بار که دسته بندی خاص ایجاد می شود، وزیرموظف است هدف اقتصادی مورد نظررا شناسایی کند. استفاده ازاختیارات جدید باید در «گزارش سالانه به پارلمان درباره مهاجرت» نیز گنجانده شود.

این تغییرات تحت بخش ۲۳ ،C-19، “قانونی برای اجرای برخی ازمقررات بودجه درپارلمان درآوریل ۲۰۲۲ و سایراقدامات”پیشنهادشد.

قبل ازکرونا، مقامات هر دو هفته قرعه کشی را باهدف کاندیدهای امتیاز برترانجام میدادند،برای کاندیدهای برنامه مشاغل ماهر و نامزدهای استانی قرعه کشی می کردند.

به دلیل کرونا IRCC فقط از نامزدهای کلاس تجربه کانادایی و برنامه نامزد استانی دعوت میکرد.

مهاجرت در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ تعداد زیادی درخواست در IRCC را شاهد بود، بطوری که از پاییز ۲۰۲۱، تعداد کمی از نامزدهای PNP دعوت شدند.

در آوریل، وزیر،اعلام کرد همانطور که در دوران پیش ازکرونا بود قرعه کشی منظم در جولای ۲۰۲۲ ، با قرعه کشی همه برنامه ها،انجام می شود.

این تغییرات به این معنی است که وقتی قرعه‌کشی‌ها در تابستان انجام شود، بسیار متفاوت خواهد بود. هزاران دعوت نامه به متقاضیان خارج از کشور با امتیازات CRS کمترداده شود، که در قرعه کشی های قبل دعوت نامه ای دریافت نمی کردند.

قدم اول مهاجرت به کانادا

یکی از مهمترین مراحل مهاجرت به کانادا انتخاب یک روش اصولی است. زمانی می‌شود یک انتخاب درست و اصولی داشت که اطلاعات کافی و صحیح در این‌باره داشته باشید. برای به دست آوردن اطلاعات اصولی و درست و صرفه‌جویی در زمان، هزینه و انرژی و به حداقل رساندن ریسک‌های مهاجرت می‌توانید از تیم مشاوره و توسعه کسب و کار ناولتی‌رد کمک بگیرید.

در این قسمت می‌توانید سوالات خود را مطرح نمایید. در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار

آخرین مقالات